• image3
 • image1
 • image6

Privacyverklaring

Vers aan Tafel - Mei 2018

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld voor klanten die aan Vers aan Tafel Maaltijdservice B.V. persoonsgegevens overdragen.
 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Vers aan Tafel Maaltijdservice BV. registreert uw persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening die u aanvraagt. Het betreft de volgende persoonsgegevens:

 • Voorletters en achternaam

 • Geslacht

 • Adresgegevens

 • Geboortedatum

 • Telefoonnummers

 • E-mailadres

 • E-mailadres en telefoonnummer contactpersoon/mantelzorger (indien noodzakelijk)
      

WAAROM VERS AAN TAFEL MAALTIJDSERVICE BV. GEGEVENS NODIG HEEFT

Vers aan Tafel Maaltijdservice BV. verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst met betrekking tot het bezorgen van de maaltijden en de service die daarbij nodig is. Daaruit volgend kan Vers aan Tafel Maaltijdservice BV. uw persoonsgegevens gebruiken om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen met betrekking tot de overeenkomst die u bent aangegaan of het gebruikmaken van de maaltijdservice. Indien u digitale nieuwsbrieven van ons ontvangt registreren wij uw interacties, met als doel om de inhoud van onze communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat het voor u relevant en interessant is.

 

HOE LANG VERS AAN TAFEL MAALTIJDSERVICE BV. GEGEVENS BEWAART

Vers aan Tafel Maaltijdservice BV. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Na het beëindigen van een overeenkomst worden uw gegevens drie jaar bewaard.

 

DELEN MET ANDEREN

Vers aan Tafel Maaltijdservice BV. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor de bedrijfsvoering werkt Vers aan Tafel Maaltijdservice BV.samen met leveranciers, met als gevolg dat medewerkers van deze leveranciers toegang hebben tot de persoonsgegevens die worden gedeeld. Met deze leveranciers worden verwerkersovereenkomsten afgesloten. Hierin worden zij verplicht om even zorgvuldig met de gegevens om te gaan als Vers aan Tafel dit zelf doet. Samenwerkingspartners, waarmee persoonsgegevens uitgewisseld worden uit hoofde van de overeenkomst, zijn geen verwerker van Vers aan Tafel maar zijn op zich zelf gegevensverantwoordelijk en daarmee de plicht om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Vers aan Tafel Maaltijdservice BV. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

 

GOOGLE ANALYTICS

Vers aan Tafel Maaltijdservice BV. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar klantenservice@versaantafel.nl. Vers aan Tafel Maaltijdservice BV. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Vers aan Tafel Maaltijdservice BV. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vers aan Tafel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Vers aan Tafel.